O Autorima

O Autorima

Prof.dr.sc. Dragomir Sundać,
Redoviti profesor i znanstveni savjetnik

Email: profsundac@gmail.com

Prof.dr.sc. Dragomir Sundać je redoviti profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Sveučilištu u Rijeci, već 42 godine.
Nositelj je slijedećih kolegija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci:
• Osnove ekonomije
• Principles of Economics
• Poslovno okruženje 1
• Poslovno okruženje 2
• Ekonomika znanja
• Međunarodna politička ekonomija
• Menadžment ekonomije znanja (poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje poslovnim uspjehom)
• Filozofija i razvoj ekonomskih znanosti (poslijediplomski doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija)
• Intelektualni kapital i ekonomija znanja (poslijediplomski doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija)
• Filozofija ekonomske znanosti te uloga mikro i makro ekonomije (združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora Sveučilište u Ljubljani, Fakultetet za Upravo u Ljubljani)
• Intelektualni kapital i ekonomija znanja (združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za Upravo u Ljubljani)
• Nova ekonomska realnost (združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za Upravo u Ljubljani)

Nositelj je slijedećih kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci:
• Ekonomija znanja
• Poslovno okruženje

Nositelj je slijedećih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci:
• Osnove političke ekonomije
• Politička ekonomija

Bio je najmlađi poslijediplomac koji je stekao stupanj magistra I potom doktora ekonomskih znanosti u to vrijeme, te najmlađi sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik.
Obnašao je gotovo sve dužnosti na Fakultetu. Bio je i predsjednik uprave Instituta za ekonomiju i organizaciju, te osnivač i voditelj prve Riječke poslovne škole – Metode i tehnike menadžmenta pri Ekonomskom fakultetu Rijeka.
Dugogodišnji je gostujući profesor na brojnim fakultetima i poslovnim školama u inozemstvu (poput Florida Atlantic University u SAD-u).
Objavio je preko 270 znanstvenih i stručnih radova i knjiga iz ekonomije u Hrvatskoj i inozemstvu. Među tim knjigama najistaknutije su:
• Zakonitost procesa integracije (1986)
• Prilozi za novu ekonomsku znanost (1992)
• Fleksibilnost i adaptibilnost – novi pokazatelji uspješnosti poslovanja (1997)
• Intelektualni kapital * (1998)
• Intelektualni kapital – ključni resurs 21. stoljeća (2001)
• Scenarij za ekonomski slom zemalja u tranziciji (2001)
• Globalization and Economic downfall of countries in transition (2002)
• Znanje – temeljni ekonomski resurs (ur.) (2002)
• Dominacija kapitala = klopka čovječanstvu (2005)
• Intelektualni kapital – temeljni čimbenik konkurentnosti poduzeća (2009)
• Poslovno okruženje i intelektualni kapital (2016)

  • Prva knjiga o intelektualnim kapitalom u Republici Hrvatskoj i peta u svijetu

Autor je jedinstvenog mjernog sustava za valorizaciju i mjerenje učinkovitosti intelektualnog kapitala.

Sa svojim radovima sudjelovao je na mnogobrojnim konferencijama, simpozijima i u velikim poslovnim sistemima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je voditelj velikog broja znanstvenih projekata od regionalnog i nacionalnog značaja.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima se ističe Nagrada Grada Rijeke za izuzetan doprinos u razvoju ekonomske znanosti kroz teoriju i praksu, te posebno priznanje – plaketa Primorsko-Goranske županije za poseban doprinos u razvoju gospodarstva PGŽ kroz dugogodišnji rad i djelovanje u svojstvu predsjednika Grupacije konzultanata za gospodarstvo pri HGK ŽK Rijeka (poziciju koju je obnašao od njezinog osnivanja 1999. godine).
Prof.dr.sc. Sundać se također pokazao kao vrlo uspješan poslovan čovjek. Posljednjih 27 godina Predsjednik je Uprave tvrtke IBCC, registrirane za proizvodnju lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani, te savjetovanje. Direktor je i voditelj medicinskih programa u Personalised BioMedical Wellness Centrima.
Dugogodišnji je član uglednog britanskog Kraljevskog ekonomskog društva (The Royal Economic Society), te raznih poslovnih klubova i udruženja konzultanata u Hrvatskoj i inozemstvu.
Već niz godina tajne, anonimne ankete studenata svrstavaju Prof.dr.sc. D. Sundaća među tri (3) najbolje ocijenjena nastavnika na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Dr.sc. Marko Šundov,

Email: msundov2@gmail.com

Dr.sc. Marko Šundov doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pod mentorstvom prof.dr.sc. Dragomira Sundaća.
Rođen 24.11.1970. godine, u Splitu. Nakon srednju tehničke škole završava Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Pomorski fakultet u Splitu te Ekonomski fakultet u Splitu gdje stječe zvanje Magistra znanosti.
Svoj profesionalni poslovni put započinje u Brodotrogiru d.d. u kojem provodi petnaest godina obnašajući razne funkcije unutar kompleksnog brodograđevnog procesa. Paralelno s poslovnim razvojem kontinuirano stječe teorijska znanja kroz različite znanstvene institucije, stručne i znanstvene seminare te sudjelovanjem u različitim razvojnim projektima.
Nakon Brodotrogira obnaša funkciju predsjednika društva Stano-uprava d.o.o. čija djelatnost obuhvaća upravljanje i održavanje više stambenih objekata. U tom periodu postiže značajne rezultate u privlačenju sredstava iz EU fondova namijenjenih energetskoj obnovi više stambenih objekata.
Koautor je u više stručnih članaka, a svoje društveno djelovanje usmjerava ka iznalaženju uravnoteženih modela napretka s fokusom na očuvanje prirodnih resursa. Svojim znanstvenim radom nastoji dati podlogu za dublje promišljanje o potrebi snažnijeg djelovanja na osvještavanju pojedinca kao najvažnijeg dionika eksploatacije prirodnih resursa. Zato mijenjanjem odnosa pojedinca prema djelovanju na okoliš, stvaramo preduvjete za njegovo jače i intezivnije uključivanje u kreiranju društva primjerenog čovjeku.